Zastosowania. Blog - Kody QR

Linki dynamiczne i kody QR

Linki dynamiczne i kody QR

Dzięki linkom, czy kodom dynamicznym masz większe możliwości zarządzania i analizy efektów kampanii reklamowej z użyciem kodów QR. Możesz także zmienić adres docelowy, do którego prowadzi kod!

Check-In QR

Check-In QR

Serwis do zarządzania, rejestracji i obsługi uczestników, spotkań, szkoleń i konferencji z zastosowaniem kodów QR