Rejestracja konta

Utwórz konto

Formularz rejestracji


Regulamin serwisu

Zapoznaj się z regulaminem
Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem użytkowania oraz Polityką prywatności serwisu QR Online.
Użytkowanie serwisu QR Online oznacza, że przeczytałeś i zaakceptowałeś wszystkie warunki zawarte w regulaminie.


§ 1. Warunki użytkowania
 1. Przez zwrot Serwis określa się stronę www w domenie i subdomenach "qr-online.pl" wraz z treścią, plikami html i grafiką.
 2. Właścicielem Serwisu jest firma Radeal sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach 32-091, ul. Fiołkowa 25. NIP: 9452171733, Regon: 122756670, KRS: 0000449093, zarejestrowana w rejestrze Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieśca w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dalej zwana Radeal sp. z o.o.
 3. Zabrania się kopiowania Serwisu, jak również wykorzystywania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Usługa - funkcjonalność serwisu udostępniona nieodpłatnie lub odpłatnie do wykorzystania.
 5. Klient - osoba, firma lub inny podmiot korzystający z usług serwisu.
 6. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa.
 7. Cześć funkcjonalności Serwisu dostępna jest po zalogowaniu się.
 8. Serwis świadczy usługi bezpłatne i płatne.
 9. Rejestrując się w serwisie użytkownik musi podać prawdziwe dane. W innym przypadku jego konto może zostać usunięte.

§ 2. Użytkowanie usług płatnych
 1. Usługi płatne stają się dostępne po wyraźnej akceptacji i po opłaceniu usługi przez użytkownika.
 2. Użytkownik zamawia usługę poprzez formularz na stronie Serwisu.
 3. Zakończenie świadczenia usługi płatnej następuje poprzez:
  • Zakończenie okresu opłaconego abonamentu
  • Braku aktywności konta w wersji bezpłatnej przez okres 60 dni
  • Na wniosek użytkownika
  • W przypadku korzystania z Serwisu w sposób naruszający postanowienia regulaminu lub przepisów prawa.
  • Innych okoliczności zawartych w niniejszej licencji
 4. Płatności za abonamenty użytkownicy z Polski dokonują za pośrednictwem systemu PayU.

§ 3. Zakres usługi, cennik
 1. Usługi bezpłatne - w tym generowanie kodów QR - dozwolone jest zarówno dla użytku osobistego jak i komercyjnego.
 2. Zakres usług bezpłatnych może zostać w dowolnym momencie zmieniony.
 3. Zakres usług płatnych zależny jest od rodzaju wybranego abonamentu i opisany na stronie cennik.

§ 4. Reklamacje
 1. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać elektronicznie na adres biuro@qr-online.pl.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 3. W przypadku rezygnacji z korzystania z Serwisu przed końcem opłaconego okresu abonamentowego użytkownikowi nie przysługuje zwrot pobranej należności. Użytkownik ma możliwość przetestowania wszystkich funkcji w wersji bezpłatnej.

§ 5. Prywatność i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Radeal sp. z o.o. z siedzibą ul. Fiołkowa 25, 32-091 Michałowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945217173, numer KRS: 0000449093.
 2. Radeal sp. z o.o. na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu, edycji i żądania usunięcia jego danych osobowych.
 4. Serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies.
 5. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
 6. Masz możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby nie zapisywała ona plików cookie.
 7. Serwis korzysta z funkcji reklamowych i Google Analytics. Oznacza to możliwość zapisywania plików cookie przez dostawców zewnętrznych (takich jak Google Analytics), innych własnych identyfikatorów, plików cookie firm zewnętrznych (takich jak DoubleClick) i innych identyfikatorów firm zewnętrznych. Możesz zrezygnować z funkcji reklamowych Google Analytics, np poprzez skorzystanie z narzędzia blokowania reklam Google Analytics.
§ 6. Ograniczenie odpowiedzialności
 1. Właściciel nie gwarantuje prawidłowego i ciągłego działania Serwisu na Twoim urządzeniu. W przypadku nieprawidłowego działania należy zaprzestać korzystania z Serwisu.
 2. Właściciel nie odpowiada za jakiekolwiek efekty czy szkody wynikłe z użytkowania Serwisu (pośrednie lub bezpośrednie), utratę zysków, utratę informacji, i jakiekolwiek inne straty. Także z powodu przerw lub chwilowego braku działania Serwisu.
 3. Właściciel serwisu nie gwarantuje poprawności wygenerowanych kodów QR. Każdorazowo przed użyciem wygenerowanego kodu należy zweryfikować go odpowiednią aplikacją (czytnikiem).
§ 7. Uwagi końcowe
 1. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu prosimy zgłaszać na adres biuro@qr-online.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 01.08.2011 roku. Ostatnia zmiana 01.04.2018