Kody można wykorzystać jako nośnik danych do przelewu bankowego. Użytkownik aplikacji mobilnej banku sczytuje kod i uzyskuje natychmiast wszystkie niezbędne dane do wykonania przelewu. Kod można umieścić np. na fakturze lub przesłać przez e-mail.