Dzięki serwisowi QR-ONLINE karty produktów w sklepie internetowym posiadają kod QR, w którym zaszyty jest link do strony internetowej z produktem.